Více o nás

Účelem spolku je působit v oblasti prevence kriminality a veřejného pořádku, vzdělávání, rekvalifikace obtížně zaměstnatelných osob a podpoře zaměstnávání. Aktivity směřující k tomuto účelu jsou zaměřené na předcházení trestné činnosti, spolupráci s veřejností, s příslušnými policejními a městskými orgány, neziskovými organizacemi i s podnikatelskými subjekty. Mezi cílové skupiny patří také podpora profesionálů pracujících v uvedených oblastech, spolky a další neziskové organizace zabývající se např. pomocí obětem trestné činů a zvlášť zranitelnými osobami trestnou činností.

 

Spolek zajišťuje zejména tyto hlavní činnosti:

  • Osvětovou a vzdělávací činnost směřující k  posilování kompetencí veřejnosti v oblasti zabezpečení majetku a bezpečného chování.

  • Pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k prevenci kriminality.

  • Zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnických aktivit při zajišťování bezpečí občanů.

  • Rekvalifikační programy zaměřenými na osoby, které hůře nacházejí práci a na zvyšování kvalifikace členů spolku v oblastech prevence kriminality, základech kriminologie a aplikované sociologie.

  • Zprostředkovávání kontaktů a informací mezi Policií ČR a občany.

  • Poradenská a konzultační činnost, včetně účasti na rozhodovacích procesech, týkajících se prevence kriminality.

  • Pomoc obcím při analytické činnosti v oblasti bezpečnosti a navrhování příslušných preventivních opatření a koncepčních materiálů.

  • Podpora a zprostředkování zaměstnanosti bezpečnostních sborů a organizací.

 

Vedle hlavních činností, kterými se naplňuje účel spolku, realizuje spolek i doplňkové činnosti, jako je vzdělávání, zprostředkování informací, vydávání a distribuce publikací, brožur a dalších materiálů, zajišťování a vytváření internetových schránek.

Bezpečná společnost z.s. je ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pracovní agenturou k zprostředkování zaměstnání. Zprostředkovává zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení. Zprostředkování provádí pro všechny druhy prací v oborech činnost v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, administrativní práce, ostraha osob a majetku, prevence kriminality a veřejného pořádku, kriminologická a sociologická analýza, ochrana bezpečnosti osob a majetku.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

above and beyond four decades will most certainly be best perfectrichardmille review founder. here we compare the real brand watches we all know and love with some incredibly convincing https://www.tagheuer.to with in-depth analysis. rolex swiss tagheuerwatches.to worked hard on the details. cheap patekphilippewatches.to online stores. cheap https://www.paneraiwatch.to online stores. swiss paneraiwatches.to online for cheap sale. cheap https://cartierwatch.to is loaded with strength, vivid. the best https://www.watchescartier.to in the world is best and stylish. top-quality https://www.watchesiwc.to in our wholesale and retail online store. how to spot a www.iwcwatch.to.