Více o nás

Účelem spolku je působit v oblasti prevence kriminality a veřejného pořádku, vzdělávání, rekvalifikace obtížně zaměstnatelných osob a podpoře zaměstnávání. Aktivity směřující k tomuto účelu jsou zaměřené na předcházení trestné činnosti, spolupráci s veřejností, s příslušnými policejními a městskými orgány, neziskovými organizacemi i s podnikatelskými subjekty. Mezi cílové skupiny patří také podpora profesionálů pracujících v uvedených oblastech, spolky a další neziskové organizace zabývající se např. pomocí obětem trestné činů a zvlášť zranitelnými osobami trestnou činností.

 

Spolek zajišťuje zejména tyto hlavní činnosti:

  • Osvětovou a vzdělávací činnost směřující k  posilování kompetencí veřejnosti v oblasti zabezpečení majetku a bezpečného chování.

  • Pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k prevenci kriminality.

  • Zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnických aktivit při zajišťování bezpečí občanů.

  • Rekvalifikační programy zaměřenými na osoby, které hůře nacházejí práci a na zvyšování kvalifikace členů spolku v oblastech prevence kriminality, základech kriminologie a aplikované sociologie.

  • Zprostředkovávání kontaktů a informací mezi Policií ČR a občany.

  • Poradenská a konzultační činnost, včetně účasti na rozhodovacích procesech, týkajících se prevence kriminality.

  • Pomoc obcím při analytické činnosti v oblasti bezpečnosti a navrhování příslušných preventivních opatření a koncepčních materiálů.

  • Podpora a zprostředkování zaměstnanosti bezpečnostních sborů a organizací.

 

Vedle hlavních činností, kterými se naplňuje účel spolku, realizuje spolek i doplňkové činnosti, jako je vzdělávání, zprostředkování informací, vydávání a distribuce publikací, brožur a dalších materiálů, zajišťování a vytváření internetových schránek.

Bezpečná společnost z.s. je ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pracovní agenturou k zprostředkování zaměstnání. Zprostředkovává zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení. Zprostředkování provádí pro všechny druhy prací v oborech činnost v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, administrativní práce, ostraha osob a majetku, prevence kriminality a veřejného pořádku, kriminologická a sociologická analýza, ochrana bezpečnosti osob a majetku.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.